zaterdag 11 oktober 2008

An Alfred Stieglitz Moment


The great photographer Alfred Stieglitz said that to make a good photograph, all you need to do is to point your camera up to the heavens or down towards the ground beneath your feet. This Zen-like moment was spotted after a torrential downpour on the peat bogland behind the house.
Photo: Annie, click to enlarge.

1 opmerking:

Polranny Pirates zei

Dit gebeurt als de turf afgegraven is. Dan kan het water niet meer opgenomen worden. Het verdwijnt niet in de keiharde onderlaag. Het moet zich een weg banen naar beneden naar het laagste deel. Dat is de zee. Het Polranny Huis heeft een perforeerde buis van 20 cm diameter door de driveway lopen om zo het water dat naar beneden komt gutsen na zware regenval af te voeren naar de greppel die langs de weg loopt en die uitkomt op een riviertje dat in de Sound uitkomt. In de stad met de bestrating en de daken en betegelde tuinen verdwijnt het regenwater direct in het riool en zo naar de zee. Op de akker waar de bovenlaag van de aarde door veelvuldig ploegen en verdelgen geen beestjes meer bevat om minuscule afvoerkanaaltjes te maken, moet door pompen het overtollige water geloosd worden naar sloten en boezems om zo in zee te verdwijnen.